• واسیلی گریگورویچ پروف (به روسی: Васи́лий Григо́рьевич Перо́в) یکی از نقاشان اهل روسیه می‌باشد.

  • توماس گینزبارو نقاش انگلیسی، منظره و پرتره بود. او کوچک‌ترین فرزند جان گینزبارو بافنده اهل سوفالک بود.